Elektriker i Stockholm hjälper dig att el-säkra ditt hem

Har ni köpt ett gammalt hus? Tänk då på att gamla elledningar lätt kan orsaka bränder. Ta hjälp av en elektriker i Stockholm för att kontrollera ledningarna.

Elledningar håller inte hur länge som helst och måste bytas ut efter ungefär femtio år. Har man köpt en äldre orenoverad fastighet bör man därför först kontrollera om ledningarna behöver bytas. Detta eftersom uttjänta ledningar är en av de vanligaste orsakerna till bränder i hus.

En certifierad elektriker kan enkelt kontrollera om elledningarna behöver bytas eller om det räcker med att bygga ut elsystemet. Förr i tiden använde man inte lika många elektriska apparater. Har man ett äldre hus som inte renoverats är det därför inte säkert att el-systemet klarar att man sätter igång TV:n, induktionshällen eller datorn. Därför kan man även behöva bygga ut elsystemet.

Viktigt att den elektriker man anlitar har rätt behörighet

Vill man kontrollera sitt elsystem och el-säkra hemmet ska man anlita en certifierad elektriker. Använder man sig av en elektriker som inte har rätt behörighet och något sedan går fel kan man inte få ut något på hemförsäkringen. Vill man ha tips på certifierade elektriker i exempelvis Stockholm kan man använda sig av den sökfunktion som finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Det kan vara bra att känna till att en certifierad elektriker alltid upprättar ett detaljerat protokoll över arbetet. Detta får man sedan som kund behålla. Som privatperson kan man nyttja rotavdraget när man anlitar en elektriker men det kan ändå vara klokt att ta in flera offerter och jämföra priser.

Mer information om elektriker i Stockholm hos: https://www.elektrikerstockholm.nu/

11 Jun 2023