Elektriker i Norrköping ger el med säkerhet

Om du ska renovera och bygga om din villa behöver du förmodligen dra in nya elkablar. För säkra elinstallationer kan du anlita en elektriker i Norrköping.

Den som köper ett äldre hus har mycket att tänka på. Inte sällan vill man som nya ägare göra ändringar i flera olika rum, och dessutom kan det bli aktuellt med någon form av ombyggnad. I det fall nya hushållsapparater ska installeras i exempelvis kök och våtrum krävs inkoppling av el.

En lekman ska aldrig försöka att koppla in el på egen hand. En felaktig installation kan ge allvarliga konsekvenser med personskador och brand. Om arbetet inte utförs av en behörig elektriker kommer försäkringsbolaget inte att lämna ersättning för skador. Dessutom är det olagligt att koppla in el själv, och det kan ge rättsliga påföljder.

En elektriker inspekterar eldragningar

Din familj har köpt ett äldre hus som behöver renoveras och delvis byggas om. Nya hushållsapparater som kyl och frys samt tvättmaskin ska installeras. Därtill ska väggarna i köket och tvättstugan byggas om, vilket kräver nya eluttag. Du får tips om en elektrikerfirma i Norrköping som har gott renommé. Om projektet är omfattande kan elfirman ta jobben på totalentreprenad och samordna olika hantverkares insatser.

Förutom att dra nya ledningar gör elektrikern en inspektion av husets befintliga eldragningar. Du är nämligen osäker på om den tidigare ägaren slarvat med elen. Din elektriker ser till att alla elkontakter förses med petskydd. Barn som kryper på golvet ska inte kunna peta in fingrarna i eluttagen. En annan viktig åtgärd är att förse huset med jordfelsbrytare.

7 Jul 2023