Behov av elektriker i dyrtider

Även elbesparande el- och värmeanläggningar behöver anslutas av en elektriker. Installation av till exempel värmepumpar och solceller ger dessa mycket jobb.

Stefan var, liksom så många andra, chockad över hur mycket elpriset hade gått upp. Han och hans fru hade köpt villan i Österåker för nästan 30 år sedan. Då hade de inte funderat så mycket över att den inte hade vattenburen värme utan bara direktverkande el som enda alternativ. På den tiden hade det känts fullt acceptabelt.

För några år sedan hade de dock valt att installera en pelletskamin i vardagsrummet. Den gav torr och skön värme, och tack vare en takfläkt som de också hade satt upp, så kunde kaminen värma nästan hela bottenvåningen.

Elektrikern är efterfrågad

Problemet var bara att det hade blivit svårt att få tag på pellets, och att om man lyckades så var den nästan dubbelt så dyr som tidigare. Därför hade de nu också låtit installera en luftvärmepump. Den drog visserligen lite el för driften, men den gav mångfalt igen i form av värme. Dessutom lät den inte lika mycket som motorn till kaminens matarskruv.

Luftvärmepumpen var installerad och tagen i bruk med gott resultat. Dock hade den endast levererats med en vanlig stickpropp. Stefan ringde därför efter en elektriker i norrort som lovade att komma ut så snart han hade tid. Stefan och hans fru var nämligen inte de enda som satsade på nyinstallation. Elektrikern hade helt enkelt fullt upp med alla värmepumpar och solceller som skulle anslutas överallt.

29 Jun 2023